Vänligen kontakta respektive organisation om du har frågor om något projekt inom Stockholms Ström. Se kontaktuppgifter till Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall nedan. Har du allmänna frågor om Stockholms Ström kan du kontakta oss på stockholmsstrom@svk.se.

Svenska kraftnäts projekt inom Stockholms Ström

Henry Frödesjö, huvudansvarig Svenska kraftnät
Tfn: 010- 475 84 71
E-post: henry.frodesjo@svk.se

Nadja Wrigfeldt, kommunikationsansvarig Svenska kraftnät
Tfn: 010-475 84 54
E-post: nadja.wrigfeldt@svk.se

Vattenfalls projekt inom Stockholms Ström

Mårten Bernhardsson, huvudansvarig Vattenfall,
Tfn: 070-752 15 14
E-post: marten.bernhardsson@vattenfall.com

Ellevios projekt inom Stockholms Ström

Stefan Rebner, huvudansvarig Ellevio
Tfn: 070-181 64 80
E-post: stefan.rebner@ellevio.se

Presskontakt

Carina Netterlind, pressansvarig Svenska kraftnät
Tfn: 010-475 88 07
E-post: press@svk.se

Mikael Björnér, kommunikationsansvarig Vattenfall Eldistribution AB
Tfn: 073-054 82 29
E-post: mikael.bjorner@vattenfall.com

Jonatan Björck, pressansvarig Ellevio
Tfn: 072-56 15 416
E-post: jonatan.bjorck@ellevio.se