Ombyggnader i 70 kV nätet

Vattenfalls 70 kV luftledningar genom Rinkebyskogen mellan Sjöberg och Anneberg ersattes under 2014 med markkabel som till stor del förlagts samförläggs med Svenska kraftnäts 400 kV markkabel. Byggstart 2013, klart samma år. Aktuell information om genomförandet finns under delprojektet Etapp 1 City Link.

Mellan Norrviken och Sjöberg planerar Vattenfall att ersätta den befintliga luftledningen med en markkabel i mark. Luftledningen planeras kunna rivas kring 2020. Mer information om detta finns under valet Sollentuna.