EKERÖ

Ny förbindelse mellan Beckomberga och Bredäng

Ellevios planerar att riva och ersätta den 220 kV luftledning som går mellan Beckomberga och Bredäng med 400 kV mark- och sjökabel. Under våren 2016 genomförs ett tredje samråd i projektet. Ett av de nu föreslagna alternativen till sträckning innebär att även den del av luftledningen som idag går över Kärsön och Fågelön rivs och ersätts med sjökabel, vilket inte har varit aktuellt tidigare. Efter genomfört samråd kommer Ellevio att under 2016 ansöka om nätkoncession och tillstånd hos Energimarknadsinspektionen respektive Mark- och miljödomstolen.

Projektet är planerat att utföras under 2022. Rivning av den gamla ledningen är planerad till 2023, efter det att den nya ledningen är tagen i drift.

Hela samrådsunderlaget hittar du på ellevio.se/samrad