HUDDINGE

En viktig del av den nya nätstrukturen som byggs genom Stockholms Ström är den nya högspänningsförbindelsen City Link för stamnätet, från Upplands Väsby till Huddinge. Arbetet med att planera den fjärde etappen mellan Stockholm och Huddinge är påbörjad. På www.svk.se/snosatra-ekudden kan du läsa mer om Svenska kraftnäts elförbindelse Snösätra – Ekudden

Svenska kraftnäts befintliga 220 kV-luftledning mellan Högdalen och Ekudden kommer att ersättas av den nya 400 kV-förbindelsen. Just nu pågår en samrådsprocess för att hitta den bästa sträckningen. Mellan station Gullarängen och station Ekudden planerar även Vattenfall för en ny 130 kV-ledning för att stärka regionnätet.

Den befintliga 70 kV-luftledning som idag hänger i samma stolpar som Svenska kraftnäts 220 kV-ledning på en sträcka av ca 3 km, mellan station Gullarängen och en vinkelstolpe vid Holmenstorp, ska ersättas med en separat 130 kV-ledning för att möjliggöra ovanstående projekt.

Från Tullinge villastad till Flemingsberg planerar Vattenfall att ersätta en befintlig 70 kV-luftledning med en tre kilometer lång markkabel.

Mer information?

Gullarängen – Ekudden

Gullarängen – Holmenstorp

Tullinge Villastad – Flemingsberg

Snösätra – Ekudden


Huddinge webb bild_150811

Ladda ner större karta som PDF


Ledningar som kan rivas

När Vattenfalls markförläggning mellan Tullinge villastad och Flemingsberg är klar kan befintlig 70 kV-luftledning tas ned. På denna sträcka hänger 70 kV-ledningen i samma stolpar som Svenska kraftnäts 220 kV-ledning. Svenska kraftnät planerar också att riva sin del av luftledningen mellan Tullinge villastad och Högdalen i Stockholm. Det förutsätter dock att den nya 400 kV-förbindelsen City Link mellan Hagby och Ekudden är färdigbyggd och i drift.