JÄRFÄLLA

Rivning av luftledning mellan Kallhäll och Beckomberga

Svenska kraftnät river en luftledning mellan Kallhäll i Järfälla kommun och Beckomberga i Stockholm stad. Ledningen är en äldre 220 kV-luftledning som kan rivas då den ersätts av andra elförbindelser i Stockholmsområdet.

Rivningen sker i två etapper. Den första etappen mellan Henriksdal, genom Backlura, Skälby och Nälsta, till Beckomberga stamnätsstation påbörjades i april 2017 och avslutas till årsskiftet 2017/2018. Markåterställning på ett tiotal platser och slutbesiktning sker under våren 2018. Etapp två mellan Kallhäll, förbi Viksjö, fram till Henriksdal är delvis sambyggd med Vattenfalls 70 kV-ledning i nord-sydlig riktning. Denna etapp rivs i sin helhet när Vattenfall har ersatt sin del av luftledningen med markkabel i Järfälla. I dagsläget är den preliminära tidplanen för att påbörja rivningen av den andra etappen våren 2018.

Läs mer om rivningen Kallhäll-Beckomberga på www.svk.se/kallhall-beckomberga

Ny markförlagd elförbindelse

Vattenfall har markförlagt sin elförbindelse mellan stationerna Kallhäll, Jakobsberg och Viksjö samt Lövstafjärden. Dessvärre har arbetet med den nya stationen i Kallhäll blivit försenat och stationen behöver tas i drift innan luftledningarna mellan Kallhäll och Henriksdal kan rivas. Stationen samt alla etapper är klara och driftsatta sedan i början av november 2017.


Järfälla_150918_webb-bild

Ladda ner större karta som PDF