Markkabel mellan Sjöberg och Norrviken

Vattenfalls luftledning mellan Norrviken och Sjöberg ska ersättas med en ny markkabel. Samråd om sträckningen av markkabeln har ägt rum och koncession söktes hos Energimarknadsinspektionen, vilken därefter avvisades 2014. Detta beslut har i sin tur överklagats till högre instans.

Ny beräknad byggstart är 2019 med ett beräknat färdigställande till 2020 och därefter kan den befintliga luftledningen rivas.