Markkabel på norra Djurgården

Inom Nationalstadsparken på norra Djurgården planerar Ellevio att riva två 220 kilovoltsledningar mellan Ålkistan och Fisksjöäng och förbi Ekhagen för att ersätta den med kablar i ungefär samma sträckning. Arbetet planeras pågå 2017-2019 och rivning av gamla kraftledningen under slutet av 2019.


Norra_Djurgården_webb

Ladda ner större karta som PDF


Relaterade dokument

Informationsblad om kabeldragning i Nationalstadsparken