Ny förbindelse mellan Beckomberga och Bredäng

Inom ramen för Stockholms Ström ska Ellevios 220 kV-luftledning mellan Beckomberga och Bredäng ersättas med en mark- och sjöförlagd ledning. Samtidigt har Svenska kraftnät på sikt behov av en förstärkning av stamnätet i området, och är därför i behov av att uppföra en 400 kV-ledning längs samma sträcka. För att undvika att på sikt behöva bygga ytterligare en ledning i samma sträckning så föreslår Svenska kraftnät och Ellevio att ledningen uppförs med konstruktionsspänningen 420 kV som är en del av Storstockholm Väst. Den kommer inledningsvis att användas med 220 kV och när stamnätet norr och söder om aktuell sträckning är utbyggt höjs spänningen.

Läs mer på Ellevios projektsida