Snösätra – Ekudden

Svenska kraftnät planerar att förstärka den befintliga elförbindelsen i södra Stockholm mellan Snösätra i Stockholm och Ekudden i Huddinge. I maj 2015 inledde vi samrådsprocessen med berörda för att informera om den planerade elförbindelsen och ta emot synpunkter. Under 2016 ansöker Svenska kraftnät om koncession (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen.

Mer information? På Svenska kraftnäts webbplats www.svk.se/snosatra-ekudden kan du läsa mer om den nya elförbindelsen.

Idag finns en luftledning från Högdalen i Stockholm till Huddinge, denna behöver ersättas med en ny elförbindelse med högre spänning. På så sätt förstärks elnätet i regionen för att möta behovet av el i framtiden. I och med att den nya elförbindelsen byggs behöver vi även bygga en ny station, Snösätra, i närheten av den befintliga stationen Högdalen.

Översikt_CityLink_2_traditionell_20150302_webb

Den första etappen av City Link har vi byggt klart med luftledning och kablar. Den andra etappen planerar vi tunnel genom Stockholms innerstad. Utredning av etapp 3 och 4 pågår, kartan visar utredningsområden för dessa etapper.