TÄBY

En av många elförbindelser som ingår i projektet Stockholms Ströms byggs i Täby. Det är den första etappen av den nya elförbindelsen City Link som sträcker sig från norra och södra Stockholmsregionen – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas in till Stockholmsområdet från flera håll vilket säkrar elleveranserna  för framtiden.


Täby_Danderyd_U Väsby_Sollentuna_Solna_Sundbyberg_Webb bild_150811

Ladda ner större karta som PDF


Följande delprojekt berör Täby

Hagby – Anneberg


Ledningar som kan rivas

Rivning av luftledning genom Skarpäng och Enebyberg

I och med att stationen Anneberg samt elförbindelserna Danderyd-Järva och Hagby-Anneberg tagits i drift kan Svenska kraftnät riva luftledningen mellan stationerna Hagby och Danderyd med start i februari 2017. Rivningen pågår sedan under cirka ett halvår. Detta förutsatt att de nya elförbindelserna mellan Danderyd-Järva-Ålkistan och Hagby-Anneberg är klara och driftsatta. Mer information om rivningen hittar du på Svenska kraftnäts webbplats www.svk.se/hagby-danderyd.