sjöstad

För information om elnätsutbyggnaden i Stockholm, se respektive aktörs webbplats.

Svenska kraftnät: www.svk.se

Vattenfall: www.vattenfalleldistribution.se

Ellevio: www.ellevio.se

2021-06-16