sjöstad
 

Öppet Hus i Saltsjöbaden

April 2010

Vi kommer att anordna ett antal Öppna Hus under varen för att informera om delar inom Stockholms Ström som ligger närmast pa tur att genomföras.

Den 15 april kommer vi att ha ett Öppet Hus i Igelbodaskolans  matsal, Vinterbrinksvägen 4, i Saltsjöbaden klockan 18 - 20. Da kommer vi att berätta om hur Stockholms Ström paverkar innevanarna i näromradet. Vi kommer bland att bygga en ny ledning fran Nacka till Gustavsberg via Östervik, Lännerstasundet, Skogsö, Baggensfjärden och Tjustviken.

Annons om Öppet Hus gar ut i lokaltidningarna Mitt i Nacka och Nacka Värmdö Posten

Du är hjärtligt välkommen till nagon av vara Öppna Hus!