sjöstad
 
Inlägget finns på sidan Nätombyggnader 70 kV
Inlägget finns på sidan Lämna synpunkter på City Link etapp 2
Inlägget finns på sidan Annebergsstationen
Inlägget finns på sidan Danderyd

Koncession för Svenska Kraftnäts 220 kV ledning mellan Danderyd och Järva

Energimarknadsinspektion har beslutat att lämna koncession (tillstand) till det delprojekt i Stockholms Ström som ska förbinda Danderyd med Järva. Det är Svenska Kraftnäts ledning. Byggstart planeras till ar 2011. Syftet med ledningen är att förstärka 220 kV nätet söder om Danderyd. Därigenom möjliggörs ocksa utbyggnaden av Svenska Kraftnäts 400 kV ledning mellan Hagby och Danderyd som är en del av CityLink. CityLink ska binda samman norra och södra Stockholmsregionen och göra att elen kan matas fran flera hall.