sjöstad
 

Arbetena startar i Gustavsberg

2010-07-01  Den här veckan börjar vi lägga ut den nya markkabeln vid Tjustviken i Gustavsberg. Markarbetena beräknas vara klara här i september. Därefter börjar vi med arbetena pa Nackasidan, pa Skogsö i början av september och vid Östervik i slutet av september 2010.