sjöstad
 
Inlägget finns på sidan Nacka

Arbetet pagar med elkabeln mellan Nacka och Gustavsberg

2010-07-01  Den här veckan börjar vi att lägga ut den nya markkabeln vid Tjustviken i Gustavsberg. När arbetena är klara där kommer vi att börja grävarbetena pa Skogsö. Det beräknas bli i början av september. Vid Östervik planerar vi att börja i slutet av september.