sjöstad
 
Inlägget finns på sidan Nacka

I september börjar arbetena pa Skogsö

10-08-29 Entreprenören Skanska har fatt i uppdrag av Svenska kraftnät att gräva och lägga markkabel pa Skogsö. Arbetet börjar i september och är beräknat att vara klart i slutet av november 2010.

Markkablarna kommer att levereras i längder om 500-800 meter. Det blir tre längder som kommer att skarvas pa tva platser. Den ena skarvplatsen kommer att vara vid parkeringen till koloniomradet och den andra skarvplatsen blir vid Häroldsvägens slut.

Pa sträckan mellan Stockviken och Kyrkogardsvägen kommer ledningen att passera genom ett skogsomrade där en del träd behöver fällas. Därifran viker ledningen av mot Skogsövägen, där Skanska kommer att ha ett etableringsomrade pa västra sidan om vägen. Fran koloniomradets parkering kommer markkabeln att läggas österut, norr om Skogsö träsk och vidare till Häroldsvägens slut. Pa sträckan Häroldsvägen till Baggensfjärden kommer markkabeln att läggas i befintlig skogsstig där en del träd behöver fällas.

Skanska har för avsikt att arbeta vardager mellan klockan 7 och 16, men kan ibland behöva arbeta senare.  Vägarna i omradet kommer att hallas öppna. I samband med grävarbeten kommer entreprenören att lägga ut körplatar, sa att trafiken kan komma fram. Arbetsomradet kommer att stängslas in.