sjöstad
 
Inlägget finns på sidan Lidingö

Koncession beviljad för Värtan-Koltorp den 1 juli 2010

Regeringen har givit Svenska Kraftnät koncession (tillstand) att bygga 220 kV förbindelsen mellan Värtan i Stockholm och Koltorp pa Lidingö.