sjöstad
 
Inlägget finns på sidan Nacka

Förseningar pa grund av kyla

2010-12-06 Arbetena pa Skogsö och Östervik är försenade pa grund av vädret. I ar blev det ovanligt kallt redan i november. Om vi far nagot mildare väder igen, räknar vi med att nedläggningen av kablarna ska vara klara pa Skogsö innan jul. De tva skarvgroparna pa Skogsö planerar entreprenören att aterställa under februari. Förberedelser för kabeldragning vid Östervik pagar och där planerar Skanska att lägga ner kabeln under januari och aterfylla i februari. Finjustering av vägar görs under varen när tjälen har gatt ur marken.