sjöstad
 
Inlägget finns på sidan Botkyrka

Beslut om ny elnätsstruktur i Stockholm

Svenska Kraftnäts styrelse har beslutat att genomföra projektet Stockholms Ström. Projektet syftar till att ge den växande Stockholmsregionen ett elnät med förbättrad struktur och ökad driftsäkerhet. Med den förändrade nätstrukturen kan cirka 15 mil luftledningar rivas.
Svenska Kraftnät har tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för Stockholms elnät, projektet Stockholms Ström. Drygt femtio delprojekt ingar i Stockholms Ström, som bl. a innehaller nya markkablar, sjökablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer. Drygt tjugo kommuner berörs och kostnaden beräknas till ca 5,5 miljarder kronor.

Ombyggnaderna planeras vara genomförda omkring ar 2020. Det största delprojektet är en 400 kV kabel i tunnel fran Danderyd till Martensdal i södra Stockholm.

En förutsättning för projektet har varit att de kommuner som far värdefull mark frigjord när ledningar rivs, är med och finansierar.  Även ett antal byggföretag berörs. Förhandlingarna om medfinansieringen avslutas under varen.

— Beslutet innebär att vi kommer ett steg närmare ett modernt elnät som langsiktigt kan trygga en säker elförsörjning till huvudstadsregionen, säger Mikael Odenberg, Svenska Kraftnäts generaldirektör.