sjöstad
 
Inlägget finns på sidan Nätombyggnader 70 kV
Inlägget finns på sidan Lämna synpunkter på City Link etapp 2
Inlägget finns på sidan Annebergsstationen
Inlägget finns på sidan Danderyd

Ansökan om vattenverksamhet

2011-05-09
Inom projektet Stockholms Ström, kommer en tunnel att byggas i berg från Berga Backe, under E18 och Mörby Centrum, till söder om Klingsta. Samtliga fastighetsägare som kan bli berörda av tunnelbygget har fått information från miljödomstolen cirka den 12 april 2011 om att Svenska Kraftnät ansökt om tillstånd till vattenverksamhet. Ett förklarande brev från Svenska Kraftnät har också gått ut till samtliga berörda fastighetsägare.