sjöstad
 
Inlägget finns på sidan Nacka

Ny sjökabel förstärker Värmdöbornas elnät

Värmdö kommun har expanderat snabbt, bade när det gäller bostäder och företag. Elnätet har inte varit anpassat till det, men förstärks nu av Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ellevio som samarbetar i projektet Stockholms Ström. En ny matning till Värmdö läggs nu av Svenska Kraftnät i en sjökabel pa 220 kilovolt (kV) över Baggensfjärden.

Vattenfalls 27 000 elnätskunder pa Värmdö har hittills fatt sin el via tva 70kV-ledningar fran Nacka. De förstärks nu med Svenska Krafnäts nya kabel pa 220 kV mellan Nacka och Värmdö. En stor del av sträckan läggs som sjökabel mellan Tjustviken i Gustavsberg och Skogsö i Saltsjöbaden. Arbetet genomförs av Svenska Kraftnät under september och oktober 2011.

Arbetet började i juni 2010 da en markkabel drogs fran Tjustviken i Gustavsberg till Halluddens trafikplats, där Vattenfall bygger en ny transformatorstation, Ekbacken. Markkabel har ocksa lagts pa Skogsö och vid Östervik i Saltsjöbaden.  I december kan den nya överföringen tas i drift.

Drygt femtio delprojekt kommer att genomföras inom projektet Stockholms Ström, där en ny struktur för Stockholmsregionens elnät föreslagits av Vattenfall, Svenska Kraftnät och Ellevio i samarbete. När projektet är klart om ca 10 ar, har cirka 15 mil luftledningar kunnat rivas.