sjöstad
 

Unik finansiering säkrar Stockholms framtida elförsörjning

Affärsverket Svenska Kraftnät och elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio bygger om Stockholms högspänningsnät. Det nya nätet innebär att elförsörjningen säkras för ett växande Stockholm. En ytterligare effekt av förändringarna är att 15 mil luftledningar kan rivas. Tack vare en unik finansieringsmodell deltar åtta kommuner och tre byggföretag i finansieringen när nätet grävs ner. I gengäld får de värdefull mark tillbaka. Investeringen i projektet som kallas Stockholms Ström, motsvarar totalt cirka 5,5 miljarder kronor.

Projektet Stockholms Ström innebär att antalet luftledningar i regionen blir färre. Pa vissa sträckor i stadsmiljö, där det är trangt eller där markvärdena är mycket höga, ersätter vi luftledningarna med nedgrävda kablar. Där vi behöver bygga nya ledningar utanför stadsomradena förordar vi luftledningar, som är lättare att reparera och kostar betydligt mindre.

Finansieringen är nu löst för det nya nätet i Stockholm. Därför har Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ellevio skrivit under ett gemensamt avtal som innebär att arbetet kan börja. När projektet Stockholms Ström är klart kring ar 2020 far Stockholmsregionen ett robust nät med möjlighet för Stockholm att växa.

Stockholms Ströms största delprojekt är en elkabel som dras i en tunnel fran Danderyd under Stockholm till Martensdal strax söder om Skanstull.

- Var huvuduppgift är att bygga ett elnät som med hög säkerhet kan försörja Stockholmsregionen under lang tid framöver. De höga markvärdena i Stockholm gjorde att markägare visade intresse för att finansiera en ombyggnad av nätet sa att mark kan frigöras, säger Christer Olsson, huvudprojektledare för Stockholms Ström pa Svenska Kraftnät.

- Det är ett unikt tillfälle för oss nätägare att samarbeta över gränserna för en infrastruktur som gynnar Storstockholms tillväxt, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.

- Det är glädjande att vi nu tillsammans kan bygga ett modernt, miljövänligt och robust elnät för Stockholm och framtiden, säger Bengt Almgren, ansvarig för Ellevios regionnät.

För mer information:

Viktor Wallström, enheten för press och kommunikation, Svenska Kraftnät, tel 08-475 8010
Jonatan Björck, pressansvarig, Ellevio, tel 072-56 15 416
Mikael Björnér, kommunikationsansvarig, Vattenfall Eldistribution AB, tel 0730-548229