Botkyrka

Inom projektet finns planer på att riva en 220 kilovolt ledning på sträckan Skårdal-Hågelby-Tullinge villastad. För att kunna förbättra elförsörjningen till Rikstensområdet planeras en ny transformatorstation i närheten av Tullinge flygplats.