Danderyd

Den befintliga 220 kilovolt luftledningen från Danderyd till Bergshamra ska ersättas av en 220 kilovolt kabel i en ny sträckning.

Vidare byggs en ny 220 kilovolt kabel i samma sträckning från Danderyd till Bergshamratunneln och därefter till Järva. Delar av Danderyds kommun berörs av CityLink, som sluter en 400 kilovolt ring runt regionen och gör att elen kan matas från flera håll. På sträckan Hagby – Danderyd planeras ledningen i den norra delen att byggas som luftledning och därefter som markkabel. Sträckan inom Rinkebyskogen utförs som 400 kilovolt markkabel.

En ny 400/220 kilovolt transformatorstation byggs väster om nuvarande transformatorstation vid Danderyd. Från Danderyd mot Skanstull planeras en 400 kilovolt kabel att läggas i en ny borrad bergtunnel. Nuvarande 220 kilovolt luftledning genom Enebyberg rivs. Även 70 kilovolt ledningen genom Djursholm mot Lidingö kommer att tas bort.

Danderyd – Järva

För att säkerställa elförsörjningen till Danderyds ställverk planeras en utbyggnad med en ny 220 kilovolt förbindelse mellan stationerna i Danderyd och Järva. Från Danderyds ställverk till Berga Backe dras ledningen i marken. Under Mörby centrum och E18 dras ledningen i en ny tunnel. Från tunneln fram till Bergshamra dras 220 kilovolt ledningen i marken tillsammans med ledningen Danderyd – Ålkistan. Luftledningen mellan Danderyd och Bergshamra kan sen rivas. Från Bergshamra dras ledningen i befintlig bergtunnel till Järva.

Danderyd – Ålkistan

Ledningen dras i mark och ny tunnel tillsammans med ledningen Danderyd – Järva fram till Bergshamra. Luftledningen mellan Danderyd och Bergshamra går idag över tätbebyggda områden och kan rivas efter att den nya kabeln kommit på plats. Från Bergshamra dras sedan ledningen i befintlig bergtunnel till Ålkistan.

CityLink, Hagby – Ekudden

Den viktigaste delen av Stockholms Ström blir den nya ledningen CityLink. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. Med en 400 kilovolt ring runt regionen och en ny tunnel under centrala Stockholm kan elen matas från flera håll. CityLink är en förutsättning för projektet Stockholms Ström. Genom CityLink får nätet en bättre struktur som gör det möjligt att riva cirka 15 mil luftledningar i Stockholmsregionen.

CityLink, delsträcka Hagby – Danderyd

Den första planerade etappen av den nya 400 kilovolt förbindelsen blir från transformatorstationen Hagby i Upplands Väsby till Danderyd. På sträckan Hagby – Danderyd planeras ledningen i den norra delen att byggas som luftledning och därefter som markkabel. Sträckan inom Rinkebyskogen utförs som 400 kilovolt markkabel. En ny 400/220 kilovolt transformatorstation, Anneberg, byggs väster om nuvarande transformatorstation vid Danderyd.

CityLink, delsträcka Danderyd – Skanstull

Från Danderyd mot Skanstull kommer en 400 kilovolt kabel att läggas i en bergtunnel som kommer att borras. Nuvarande 220 kilovolt luftledning mellan Danderyd och Bergshamra rivs.