Ekerö

När CityLink är färdig finns möjlighet att riva 220 kilovolt luftledningen BeckombergaBredäng, Ledningen korsar kommunen via Kärsön och Fågelön. Från Älvnäs och i riktning mot Kungens kurva planeras en ny 70 kilovolt kabel. Sträckningen är ännu inte bestämd.