Hagby – Anneberg

Hagby – Anneberg utgör den första etappen av den längre elförbindelsen City Link och är färdigbyggd. Den första sträckan mellan transformatorstationerna i Hagby till en ny terminalstation vid Fjäturen i Täby är byggd som en luftledning. Därifrån fortsätter förbindelsen med markkabel till en ny stamnätsstation i Anneberg, Danderyd. Elförbindelsen togs i drift i februari 2017 i samband med att stationen Anneberg blev klar och togs i drift.

Läs mer om tidigare arbeten

Ladda ner större karta som PDF