FRÅGOR OCH SVAR

 

 

Vad är Stockholms Ström?

Svar: Det är ett projekt där Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio förstärker och förnyar Stockholmsregionens elnät för att möta framtidens behov av säkra elleveranser och trygga elförsörjningen. En helt ny struktur för stamnätet och regionnätet byggs genom drygt femtio delprojekt. Samtliga projekt väntas vara genomförda runt 2027.

Har det varit dålig säkerhet förut?

Svar: Nej, elnätet har varit dimensionerat efter de kriterier som hittills har funnits för att täcka behovet av el. Nu finns behov av förstärkningar för att trygga elförsörjningen även i framtiden.

Hur mycket kommer det här att kosta?

Svar: Projektet Stockholms Ström kommer att kosta cirka 7 miljarder kronor i löpande penningvärde.

Vad är City Link?

Svar: En viktig del av Stockholms Ström blir den nya elförbindelsen City Link för 400 kV. Den binder samman norra och södra Stockholmsomradet från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge. City Link består av 4 delsträckor: Hagby-Anneberg, Anneberg-Skanstull, Örby-Snösätra och Snösätra-Ekudden. En kortare sträcka mellan Skanstull och Örby är färdigbyggd.

Kommer luftledningar att ersättas med kablar i mark?

Svar: Projektet Stockholms Ström innebär att vi bygger en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät. Vi förstärker befintliga elförbindelser och bygger många nya. Den nya nätstrukturen medför att antalet luftledningar i regionen blir färre, men alla luftledningar i regionen kommer inte att rivas. Många av dagens luftledningar är lika viktiga för att vi även i framtiden ska ha ett robust och driftsäkert elnät.

Har ni bestämt var de nya elförbindelserna ska gå?

Svar: För att få reda på det kan du gå in under valet ”Vad händer i min kommun?”  Där finns beskrivet vad som kommer att ske i de kommuner som berörs av Stockholms Ström. Innan sträckningar bestäms samråder vi alltid med berörda för att få in information och synpunkter.