Haninge

Haninge kommun kommer att beröras av två ledningsprojekt. För att förstärka matningen till Södertörn planeras en ny 220 kilovolt luftledning från Nacka till befintlig station Solberga i Haninge kommun, i samma sträckning som befintlig 70 kilovolt ledning. Dessutom planeras på längre sikt en ny 70 kilovolt luftledning från Handen till Dalarö. Den befintliga stationen vid Dalarö kompletteras med en 70/20 kilovolt transformator.