Järfälla

Genom Järfälla går det en 220 kilovolt och 70 kilovolt dubbelledning i nord-sydlig riktning. På sträckan Kallhäll-Viksjö planeras denna ledning att rivas.

Även 220 kilovolt ledningen från Viksjö österut mot Beckomberga ska rivas. Den 70 kilovolt luftledning som ansluter Jakobsberg och går längs Mälarvägen i nästan 2 kilometer planerar vi att ersätta med markkabel. Därmed tas alla luftledningar inom kommunen bort och frilagd mark kan användas till annat. Nya kablar i mark planeras som förstärkning av nätet från Kallhäll via Viksjö mot Barkarby.