Vänligen kontakta respektive organisation om du har frågor om något projekt inom Stockholms Ström. Se kontaktuppgifter till Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall nedan. Har du allmänna frågor om Stockholms Ström kan du kontakta oss på [email protected].

Svenska kraftnäts projekt inom Stockholms Ström

Henry Frödesjö, huvudansvarig Svenska kraftnät
Tfn: 010- 475 84 71
E-post: [email protected]

Nadja Wrigfeldt, kommunikationsansvarig Svenska kraftnät
Tfn: 010-475 84 54
E-post: [email protected]

Vattenfalls projekt inom Stockholms Ström

Jan Karlsson, huvudansvarig Vattenfall,
Tfn: 070-558 85 46
E-post: [email protected]

Ellevios projekt inom Stockholms Ström

Kenneth Johansson, huvudansvarig Ellevio
Tfn: 070-37 30 146
E-post: [email protected]

Presskontakt

Presstjänsten Svenska kraftnät
Tfn: 010-475 80 10
E-post: [email protected]

Mikael Björnér, kommunikationsansvarig Vattenfall Eldistribution AB
Tfn: 073-054 82 29
E-post: [email protected]

Presstjänsten Ellevio
Tfn: 020-20 20 60
E-post: [email protected]