Nyhet: Vattenfall bygger ny transformatorstation vid Koltorp på Lidingö

Måndagen den 6 april transporteras en ny 220/70 kilovolt transformator till Koltorp på Lidingö. Den väger cirka 200 ton och det är en mycket tung transport som kräver särskild teknik. Transformatorn kommer på järnväg från ABB i Ludvika under helgen via Värtabanan till Värtahamnen. Efter Helsingforsbåtens avgång kl 08.00 på morgonen lastas transformatorn på pontonkranen Lodbrok för vidare färd till Lidingö och en kaj vid AGA-området. Där sker en ny omlastning för återstående landsvägstransport till Koltorpstationen.

Transporten från Värtan till Koltorp kommer att ta större delen av dagen.

Den nya transformatorn är en av förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra delprojektet med en ny kabel från Värtan till Koltorp. Delprojektet ingår i projektet Stockholms Ström.

Lidingö

Inom Lidingö ska nuvarande 70 kilovolt luftledning på delsträckan Sticklinge – Koltorp rivas och ersättas med en ny 220 kilovolt nedgrävd kabel som klarar högre belastning. Den kommer att läggas i en ny sträckning, från Värtan till Koltorp.

Från Värtan till Ropsten kommer den nya kabeln först att läggas i en befintlig tunnel, därefter grävas ner under parkeringsplatserna vid Ropsten och sedan monteras dold på undersidan av Lidingöbron. Kabeln kommer att grävas ned utefter Islinge Hamnvägs östra sida och sedan utefter Norra Kungsvägen, Kyrkvägen och vidare utefter Klubbvägen och intill nyanlagd gångväg vid nya delen av kyrkogården.

Vid Ekebovägen och Ekholmsnäsvägen kommer kabeln att läggas i ledningsgatan fram till transformatorstation vid Koltorp. Befintlig transformatorstation vid Koltorp byggs ut.

Även lokalnätet förstärks. En ny 11 kilovolt kabel har dragits i en ny sträckning mellan Kyrkvikens transformatorstation och Sticklinge.

När vi har fått tillståndet för 220 kilovolt kabeln och arbetet kommer igång kommer vi att försöka hålla oss utanför vägbanan och ha trafiken igång i båda riktningarna. Eventuellt kan vissa sträckor av Norra Kungsvägen behöva ha skytteltrafik. Det är Skanska som kommer att genomföra arbetet och de kommer att etablera sig väster om Islinge Hamnväg.

På längre sikt planeras sträckan Koltorp – Värmdö bli förstärkt. Luftledningen från Koltorp till Högberga planeras då att ersättas med en kompakt 220 kilovolt luftledning i befintlig sträckning. Från Högberga planeras en ny 220 kilovolt kabel.