Norrtälje

För att förstärka elförsörjningen planeras en ny 70 kilovolt luftledning från befintlig transformatorstation på Väddö och norrut samt vidare västerut till Hallstavik. Sträckningen är inte bestämd än.