Salem

En 220 kilovolt luftledning genom Salem rivs. En ny 70 kilovolt station planeras för matning av el till Rönninge.