Sigtuna

Mellan Uppsala och Arlanda går två 220 kV luftledningar. I samband med att nätstrukturen för centrala Uppsala förändras, kan den ena ledningen tas bort på sträckan Uppsala–Arlanda.