Sollentuna

Sollentuna kommun kommer att beröras av CityLink, en ny förbindelse som gör att elen kan matas från flera håll. Inom Sollentuna, öster om Rösjön, planeras förbindelsen som luftledning, alternativt kabel i mark.

Sollentuna genomkorsas idag av en dubbel 220 kilovolt luftledning, HagbyJärva. Den är på vissa sträckor sambyggd med en eller flera 70 kilovolt ledningar. Dubbelledningen (220 kilovolt) rivs på hela sträckan HagbyJärva och de sambyggda 70 kilovolt ledningarna ersätts på sträckan TörnskogenTureberg med kablar i mark. Även 70 kilovolt ledningen på sträckan HagbyTörnskogen planeras att rivas.

CityLink, Hagby–Ekudden

Den viktigaste delen av Stockholms Ström blir den nya ledningen CityLink. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet – från.Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. Med en 400 kilovolt ring runt regionen och en ny tunnel under centrala Stockholm kan elen matas från flera håll. CityLink är en förutsättning för Stockholms Ström. Genom CityLink får nätet en bättre struktur som gör det möjligt att riva cirka 15 mil luftledningar i Stockholmsregionen.

CityLink, delsträcka Hagby–Danderyd

Den första planerade etappen av den nya 400 kV förbindelsen är från transformatorstationen Hagby i Upplands Väsby till Danderyd. CityLink kommer att gå i kommunens östra del. Öster om Rösjön planeras förbindelsen som luftledning, alternativt kabel i mark.