Stockholm

Stockholms kommun kommer att beröras av flera delar av projektet Stockholms Ström. Den viktigaste delen blir den nya ledningen CityLink. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet - från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. Med en 400 kilovolt ring runt regionen och en ny tunnel under centrala Stockholm kan elen matas från flera håll. CityLink är en förutsättning för projektet Stockholms Ström. Genom CityLink får nätet en ny struktur som gör det möjligt att riva cirka 15 mil luftledningar i Stockholmsregionen.

På sträckan Danderyd till strax söder om Skanstull kommer en ny 400 kilovolt ledningen läggas i en ny borrad tunnel. De befintliga 220 kilovolt luftledningarna över Årstafältet kommer att läggas i tunnlar. Fortsättningen mellan Solberga och Bredäng planeras på sikt att ersättas med kabel. CityLink sluter en 400 kilovolt ring runt regionen, så att elen kan matas från flera håll. Genom CityLink får nätet en ny och ännu bättre struktur och gör det möjligt att riva cirka 15 mil luftledningar i Stockholmsregionen.

Marken som friläggs när luftledningarna rivs kan användas till annat. Det handlar om cirka 37 kilometer kraftledningsgata inom kommunen. Hela 220 kilovolt luftledningen Beckomberga–Bredäng och hela 220 kilovolt luftledningen från Enköping till Beckomberga kan rivas, vilket bland annat berör mark i Västerort. På sträckorna Hägerstalund–Rissne, Järva–Rissne och Rissne–Beckomberga rivs samtliga 220 kilovolt luftledningar.

I projektet Stockholms Ström ingår att förbättra leverenssäkerheten i centrala och västra Stockholm. Det har vi nyligen gjort genom att förlägga nya 110 kilovolt kablar mellan Bromma och Kungsholmen.

Inom Norra Djurgården kan den dubbla 220 kilovolt ledningen mellan Ekhagen och Fisksjöäng rivas och ersättas med kablar i ungefär samma sträckning. Ledningen går inom Nationalstadsparken från Frescati till Stora Skuggan och vidare till Hjorthagen.

Från Värtan byggs en 220 kilovolt kabel till Koltorp på Lidingö. Den ledningen kommer att ingå i en 220 kilovolt förbindelse med sträckningen Värtan–Lidingö–Värmdö–Nacka. Delsträckan Lidingö–Värmdö planeras på längre sikt.

CityLink, Hagby – Ekudden

Fortsatt planering av CityLink är beroende av att finansieringen blir klar med berörda kommuner.

CityLink, delsträcka Danderyd – Skanstull

rån Danderyd mot Skanstull kommer en 400 kilovolt kabel att läggas i en bergtunnel som kommer att borras från Danderyd fram till Saltsjön. Söder om Saltsjön planeras tunneln byggas med konventionell teknik fram till strax söder om Skanstull. Nuvarande 220 kilovolt luftledning mellan Danderyd och Bergshamra rivs.

CityLink, delsträcka Skanstull – Högdalen

Planering pågår.

CityLink, delsträcka Högdalen – Ekudden

Planering pågår.

Hägerstalund – Beckomberga

En ny 220 kilovolt ledning kommer att markförläggas mellan Hägerstalund och Beckomberga. Denna markkabel ersätter befintlig luftledning som kan rivas. Då kan marken användas till annat. Flera sträckningsalternativ har utretts under våren 2007. Vi valde följande alternativ. På den första delen av sträckan (från Hägerstalund till Hjulsta) planeras den nya ledningen att dras i tunnel. Resten av sträckan dras ledningen som kabel i mark längs Bergslagsvägen. I höjd med Stamdikesvägen viker sträckningen av från Bergslagsvägen för att gå österut. Anslutning sker till befintligt ställverk i Beckomberga.

Svenska Kraftnät fick koncession av Energimarknadsinspektionen i maj 2008 för sträckan som är totalt 7,8 km. Arbetet pågår med att handla upp markkabel och entreprenörer som ska utföra arbetet med kabeln.

Järva – Beckomberga

Planer för nya markkablar pågår och är beroende av Sundbybergs kommuns detaljplanering av E18. Planering pågår för ombyggnad i vägnätet i Sundbybergs kommun vid Hallonbergen.

Värtan – Koltorp

Lidingö kommer att få en ny huvudförsörjning av el från Värtan genom en ny 220 kilovolt kabel. Från Värtan till Ropsten kommer den nya 220 kilovolt kabeln läggas i en befintlig tunnel. Kabeln kommer att monteras på undersidan av Lidingöbron och därefter förläggs i mark fram till Koltorp på Lidingö. Arbetena påbörjas så snart vi har fått koncession (tillstånd).