Sundbyberg

Området mellan Rissne och Hallonbergen ska detaljplaneras i samband med att E18 får en ny anslutning till E4 via Kymlingelänken. En cirka 3 km lång markkabel planeras gå utefter Enköpingsvägen, nuvarande E18, när den sträckan har blivit lokal huvudgata. Kabeln ersätter en del av luftledningen mellan Järva och Beckomberga.