Täby

Den befintliga 220 kilovolt luftledningen Hagby–Danderyd kommer att ersättas av en ny 400 kilovolt ledning i ny sträckning. Den nya ledningen planeras dels som luftledning och dels som kabel i mark. Ledningen kommer att gå öster om sjön Fjäturen. Den blir en del av CityLink, som ska binda samman norra och södra Stockholmsregionen och göra att elen kan matas från flera håll. När 400 kilovolt ledningen på delsträckan Hagby–Danderyd är byggd kan den befintliga 220 kilovolt ledningen rivas. Enligt tidplanen ska delsträckan Hagby-Danderyd vara klar år 2013, under förutsättning att handläggningstiderna för de tillstånd vi behöver inte drar ut på tiden.

I samband med projektet Stockholms Ström tänker vi bygga en designstolpe som ska fungera som ett landmärke i norra Stockholm. Stolpen planeras att uppföras vid Norrortsleden i Upplands Väsby kommun.

CityLink, Hagby – Ekudden

Den viktigaste delen av Stockholms Ström blir den nya ledningen CityLink. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. Med en 400 kilovolt ring runt regionen och en ny tunnel under centrala Stockholm kan elen matas från flera håll. CityLink är en förutsättning för Stockholms Ström. Genom CityLink får nätet en bättre struktur som gör det möjligt att riva cirka 15 mil luftledningar i Stockholmsregionen.