Upplands Bro

En 220 kilovolt luftledning som till större del går genom militärt område i kommunens norra del kommer att kunna rivas. Matningen till Bro planeras att förstärkas genom en ny 70 kilovolt luftledning och en ny station.