Upplands Väsby

Den befintliga 220 kV luftledningen Hagby Danderyd kommer att ersättas av en ny 400 kilovolt ledning i ny sträckning.

Inom Upplands Väsby planeras ledningen som luftledning. Den blir en del av CityLink, som ska binda samman norra och södra Stockholmsområdet. När CityLink är byggd kan hela 220 kilovolt luftledningen mellan Hagby och Järva tas bort. En förändring av Vattenfalls 70 kilovolt nät diskuteras.

I samband med projektet Stockholms Ström tänker vi bygga en designstolpe som ska fungera som ett landmärke i norra Stockholm. Stolpen planeras att uppföras vid Norrortsleden i Upplands Väsby kommun.

CityLink, Hagby Ekudden

Den viktigaste delen av Stockholms Ström blir den nya ledningen CityLink. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. Med en 400 kilovolt ring runt regionen och en ny tunnel under centrala Stockholm kan elen matas från flera håll. CityLink är en förutsättning för projektet Stockholms Ström. Genom CityLink får nätet en bättre struktur som gör det möjligt att riva cirka 15 mil luftledningar i Stockholmsregionen.