sjöstad

Här beskriver vi vad vi planerar att genomföra i din kommun. Projektet Stockholms Ström omfattar ett femtiotal delprojekt och planeras att pågå i tio år, så enskilda delprojekt kan komma att förändras. I vissa kommuner har vi hunnit långt och redan fått tillstånd att bygga nya ledningar. I andra kommuner behöver vi planera mer, innan vi vet vilken lösning vi ska välja.

Först när CityLink är byggd kan flertalet av de gamla luftledningarna som ingår i projektet rivas.

Klicka på din kommuns namn i listan och läs mer. På kommunsidan finns en karta.