BOTKYRKA


 

Ladda ner större karta över västra Botkyrka

Ladda ner större karta över östra Botkyrka


Ledningar som kan rivas

I Botkyrka finns en luftledning där Svenska kraftnäts 220 kV-ledning och Vattenfalls 70 kV-ledning är sambyggda. Mellan Hågelby och Tullinge villastad planerar Vattenfall att ta bort sin del av luftledningen. Eftersom Svenska kraftnäts linor hänger i samma stolpar kommer själva luftledningen att bli kvar.

Från Tullinge villastad till Flemingsberg planerar Vattenfalls att ersätta en befintlig 70 kV-luftledning med tre kilometer lång markkabel. Från Tullinge villastad planerar även Svenska kraftnät att riva en 220 kV-luftledning till Högdalen i Stockholm.