DANDERYD

I Danderyd gör vi flera förstärkningar av elnätet för att säkra behovet av el i regionen. Från den befintliga stationen i Danderyd har Svenska kraftnät byggt en förbindelse till stationen Järva i Solna. Ellevio bygger en kabelförbindelse i samma sträckning till Beckomberga som sedan viker av till Ålkistan i Solna. I kommunen har Svenska kraftnät även byggt en kabelförbindelse genom Rinkebyskogen till den nya stationen Anneberg.


Täby_Danderyd_U Väsby_Sollentuna_Solna_Sundbyberg_Webb bild_150811

Ladda ner större karta som PDF


 

Följande delprojekt berör Danderyd

Hagby – Anneberg
Anneberg – Skanstull
Danderyd – Järva/Ålkistan
Ny transformatorstation i Anneberg
Bergrum Anneberg


Ledningar som kan rivas

Vattenfalls två luftledningar genom Rinkebyskogen mellan Sjöberg och Anneberg kan rivas när markkabeln tas i drift och 400 kV ledningen mellan Hagby och Anneberg blir klar. Ledningarna kan rivas  vintern 2016/2017.

Vattenfall har rivit luftledning från transformatorstationen norr om Danderyds kyrka till Stocksund och vidare till Kyrkviken på Lidingö.

Ellevios 220 kV luftledning från Danderyds transformatorstation till Bergshamra och därefter så småningom vidare till Värtan kan rivas när Ellevios och Svenska kraftnäts kablar är i drift.  Luftledningen kan rivas tidigast 2016.

Svenska kraftnäts luftledning mellan Hagby och Danderyd
Rivningen av Svenska kraftnäts luftledning mellan stamnätsstationerna Hagby, i Upplands Väsby kommun, och Danderyd, i Danderyds kommun startade i slutet av februari 2017 och blev klar i november 2017. Rivningen har varit möjlig eftersom vi strukturerar om och förstärker elnätet genom nya förbindelser, där Danderyd – Järva/Ålkistan som togs i drift 2016 är en viktig länk.