Bergrum Anneberg

Mellan september 2016 och mars 2017 har Svenska kraftnät byggt ut ett befintligt bergrum i Anneberg i Danderyd för att skapa ett förrådsutrymme för material och utrustning som krävs för att underhålla stamnätet. Det är ett av många projekt kopplat till Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Vi slutförde arbetet genom att sätta upp skärmväggar vid bergrummet och ta bort byggarbetsplatsen. Vatten- och avloppsledningar upp mot Santararavägen samt en vattenledning upp mot Rinkebyskogen kommer att ligga kvar för kommande entreprenad.