Danderyd Järva/Ålkistan

Svenska kraftnät och Ellevio har förstärkt elnätet söder om stationen Danderyd, vilket är en av många förstärkningar som görs inom projektet Stockholms Ström för att säkra Stockholmsregionens elförsörjning.

Svenska kraftnäts och Ellevios markkablar är förlagda i samma sträckning mellan station Danderyd och Bergshamra. En tunnel under E18 och Mörby Centrum har också byggts. Den sista delsträckan över Edsviken byggdes klart under 2015 med sjökablar och i maj 2016 togs hela elförbindelsen i drift. Det innebär att Ellevios luftledningen mellan station Danderyd och Bergshamra kommer kunna rivas under 2016.

Mer information?
Vill du har mer information om rivningen av luftledningen mellan station Danderyd och Bergshamra, vänligen kontakta Ellevio. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Ladda ner större karta i pdf