Ny stamnätsstation i Anneberg

För att kunna ta emot elen i stamnätsstationen i Hagby genom den nya elförbindelsen Hagby – Anneberg har Svenska kraftnät byggt en ny stamnätsstation vid Anneberg. Stationen togs i drift i februari 2017. Det innebär att elen kan transformeras från 400 kV till 220 kV och överföras vidare till 220 kV-nätet och befintliga ledningar söder om station Danderyd.

Läs mer om tidigare arbeten

Ytterligare åtgärder i stationen behöver göras i samband med att förbindelsen Anneberg – Skanstull är klar, City Link etapp 2. Dessa 400 kV-kablar ska då kopplas in till station Anneberg.