Ombyggnader i 70 kV nätet

Vattenfalls 70 kV luftledningar genom Rinkebyskogen mellan Sjöberg och Anneberg ersattes under 2014 med markkabel som till stor del förlagts samförläggs med Svenska kraftnäts 400 kV markkabel mellan stationerna Anneberg och Skanstull. Byggstarten var 2013 och blev klart samma år.

Mellan Norrviken och Sjöberg planerar Vattenfall att ersätta den befintliga luftledningen med en markkabel i mark. Luftledningen planerar Vattenfall kunna riva kring 2020. Mer information om detta finns under menyvalet Sollentuna.