EKERÖ

Ny förbindelse mellan Beckomberga och Bredäng

Ellevio planerar att riva den 220 kV luftledning som går mellan Beckomberga och Bredäng och ersätta den med en 400 kV mark- och sjökabel. I februari 2017 skickades ansökan om linjekoncession avseende den nya sträckan in till Energimarknadsinspektionen och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen. Tillstånd för vattenverksamhet beviljades i november 2017.

Förläggning av den nya ledningen planeras till 2021-2022. Rivning av den befintliga ledningen är planerad till 2023, efter att den nya ledningen är tagen i drift.

Hela samrådsunderlaget med kartor hittar du på ellevio.se/samrad