Bakgrund och syfte

Den befintliga 70 kV-luftledning som idag hänger i samma stolpar som Svenska kraftnäts 220 kV-ledning på en sträcka av ca. 3 km, mellan station Gullarängen och en vinkelstolpe vid Holmenstorp, ska ersättas med en separat ledning. Detta för att möjliggöra Svenska kraftnäts projekt Snösätra – Ekudden och Vattenfalls projekt Gullarängen – Ekudden. Den nya ledningen kommer att byggas som en 130 kV-ledning men drivs inledningsvis med 70 kV. Vattenfall planerar för en successiv ombyggnad av regionnätet i Storstockholm till 130 kV för att framtidssäkra elnätet.

Nästa steg

Upphandling av entreprenör startar inom kort. Projektet kommer att genomföras under år 2019.