JÄRFÄLLA

Rivning av luftledning mellan Kallhäll och Beckomberga

Svenska kraftnät river en luftledning mellan Kallhäll i Järfälla kommun och Beckomberga i Stockholm stad. Ledningen är en äldre 220 kV-luftledning som kan rivas då den ersätts av andra elförbindelser i Stockholmsområdet.

Rivningen sker i två etapper. Den första etappen mellan Henriksdal, genom Backlura, Skälby och Nälsta, till Beckomberga stamnätsstation påbörjades i april 2017 och avslutas med markåterställning på ett fåtal platser samt slutbesiktning under våren 2018. Etapp två mellan Kallhäll, förbi Viksjö, fram till Henriksdal är delvis sambyggd med Vattenfalls 70 kV-ledning i nord-sydlig riktning. Denna etapp rivs i sin helhet eftersom att Vattenfall har ersatt sin del av luftledningen med markkabel i Järfälla. I dagsläget är den preliminära tidplanen för att påbörja rivningen av den andra etappen senare delen av 2018.

Läs mer om rivningen Kallhäll-Beckomberga på www.svk.se/kallhall-beckomberga.

Ny markförlagd elförbindelse

Vattenfall har markförlagt sin elförbindelse mellan stationerna Kallhäll, Jakobsberg och Viksjö samt Lövstafjärden. Den nya stationen i Kallhäll samt alla etapper är klara och driftsatta sedan i början av november 2017.


Ladda ner större karta som PDF